Secretaresse op afstand

Om u een beter inzicht te geven in wat secretariële dienstverlening door Instant Quality in kan houden, volgt hieronder een overzicht van de werkzaamheden die onder andere voor u verzorgd kunnen worden:

 

  • uitwerken van correspondentie, memo’s, rapporten, offertes, etc. in het Nederlands, Engels, Duits en Frans;
  • verzenden van informatie/brochures;
  • het opzetten/bijhouden van uw adressenbestand;
  • het verzorgen van mailings en de eventuele opvolging hiervan;
  • telemarketing;
  • lichte administratieve werkzaamheden;
  • het verzorgen van de door u te houden bedrijfs- en/of produktpresentaties;
  • de organisatie van seminars, bijeenkomsten, etc.;
  • het notuleren van vergaderingen;
  • het opzetten c.q. herorganiseren van een secretariaat of het geven van advies hierbij.

 

Als klant bepaalt u zelf in welke mate u van deze service gebruik wilt maken; bijvoorbeeld een paar uur per week, een paar uur per maand of dagelijks. U bent dus niet aan een vast aantal uren gebonden.

 

Wij maken graag een prijsopgave voor u!